Oeververbindingen Regio Rotterdam: wat vindt u?

Op 9 januari 2020 is door het project MIRT-verkenning Oeververbindingen Regio Rotterdam de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gepubliceerd. Daarmee is officieel de zienswijzeperiode van start gegaan. In de 6 weken na publicatie (tot en met 19 februari 2020) bent u van harte uitgenodigd uw mening te geven over de

Bron: Provincie Zuid-Holland